Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti NEXNET, a.s. akreditaci pro rekvalifikační kurz Programátor. Na základě udělené akreditace je NEXNET, a.s. povinna absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávání vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Pokud plánujete školení, jsme připraveni Vám poskytnout ty nejlepší služby v našem školicím středisku ve Zlíně, Uherském Brodě, případně na Vašem pracovišti.

Rekvalifikace se mohou zúčastnit zájemci se základním strojírenským vzděláním a vyšším.

Byla tím ověřena a potvrzena způsobilost žadatele k provádění rekvalifikace a školení s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Kurzy mohou probíhat v našich učebnách nebo přímo u zákazníků. Veškeré potřebné vybavení jsme schopni dodat. Kurzy jsou zaměřeny na programování v CAM systémech a tvorbu 3D geometrie v CAD.

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme poskytnout možnost akreditovaného školení, a posluchačům, kteří úspěšně zakončí vzdělávací program, vydávat "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Základní informace o vzdělávacím programu

Název rekvalifikačního programu
 • Programátor (v systému CAD/CAM)

Profil absolventa

 • Ovládá metody nasazení a využití CAD/CAM k programování CNC frézovacích strojů.
 • Dokáže připravit podklady v CAD systému pro 2D a 3D.
 • Umí generovat dráhy nástrojů tak, aby nedošlo ke kolizi CNC stroje.
 • Využívá verifikace obráběcího postupu k nalezení možných nepřesností.
 • Vytváří model pracovního prostředí pro přesnou simulaci obrábění
 • Využívá časových studií pro tvorbu nabídek a kalkulací časů obrábění.
 • Pracuje s databázemi nástrojů a materiálů.
 • Dokáže zálohovat příslušnou dokumentaci pro tvorbu technologických postupů.
 • Upravuje postprocesory pro korektní generování NC kódů.

Vstupní předpoklady podmínky

 • Znalost postupů a základů strojírenské technologie nebo základů programování na CNC strojích v různých řídících systémech těchto strojů.
 • Kurs je určen všem se zájmem o problematiku programování pomocí CAD/CAM.
 • Ukončeno střední vzdělání (délka studia 1 - 2 roky)
 • Účastník musí mít základní znalosti práce s PC, s operačním systémem Windows a s Internetem.

Organizační forma vzdělávání

 • Prezenční

Metody výuky

 •  Seminář  +  Cvičení přímo na PC

Způsoby ověření získaných znalostí

 • Závěrečná zkouška pro každého frekventanta bude v délce 2 hod.
 • Závěrečná zkouška probíhá před zkušební komisí.
 • Praktická část - tvorba technologického postupu pro zadanou součást v prostředí CAM aplikace (1 hodina).
 • Ústní část - navazuje na praktickou část. Účastník obhajuje zvolený postup tvorby technologického postupu a odpovídá na doplňující otázky (1 hodina).             
 • Absolvent úspěšně absolvuje zkoušku, pokud procentuální ohodnocení komise za praktický příklad a ústní zkoušku dosáhne min. 60 % ze 100 %.

 Novinky

Nová učebna Zlín

V rámci zkvalitnění našich služeb, jsme pro Vás připravili novou učebnu ve Zlíně.

 

SpaceClaim 2017.1

Vyšla nová verze SpaceClaim 2017.1, která přináší řadu vylepšení! Zejména např. možnost ukončit sražení na hraně, možnost přesunout táhlo posunu na kvadranty kružnice, vytváření nelineárních lemů na plechových součástech, vylepšení práce při výběru plošek STL modelu, nové výplně pro 3D tisk.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon